SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарсству саобраћаја Захетв за уређење такси службе, хоће ли реаговати?

  Бр.143-20/15  Београд, 11.03.2015.год.

МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Министру Проф.Др.Зорани Михајловић

Предмет : 

Пооновљени Захтеви  Бр.143-19/14  Београд, 19.12.2014.год такси-предузетника који редовно измирују порез и који су ушли у репрограм

Поштовани,

Наши оправдани захтеви су следећи:

  1. Рефакција акциза за 300 литара горива на месечном нивоу, јер тренутни  трошкови горива не остављају простор за зараду,а платежна моћ наших корисника не даје

Opširnije...

Градоначелнику Синиши Малом, хоће ли коначно реаговати?

 Бр.144-10/15 Београд, 11.03.2015.год.

 Градоначелнику града Београда

Синиши Малом

Предмет :  Поновљени Захтеви из дописа  Бр.144-09/14 Београд, 12.12.2014.год.за санкционисање попуста и издавање кровних ознака нерегуларним таксистима

Поштовани Градоначелниче,

              По трећи пут  Вам се обраћамо по истом питању која уништавају такси предузетнике који редовно измирују порез.

                     У Београду такси асоцијације Голд ,Ало и Алфа  такси сваки дан прекрше закон 4.000

Opširnije...

Градоначелнику Синиши Малом пријава за кршење закона

 Бр.144-10/15 Београд, 11.03.2015.год.

 Градоначелнику града Београда

Синиши Малом

 

Предмет :  Поновљени Захтеви из дописа  Бр.144-09/14 Београд, 12.12.2014.год.за санкционисање попуста и издавање кровних ознака нерегуларним таксистима

 

Поштовани Градоначелниче,

 

              По трећи пут  Вам се обраћамо по истом питању која уништавају такси предузетнике који редовно измирују порез.

                     У Београду такси асоцијације Голд ,Ало и Алфа  такси сваки дан прекрше закон

Opširnije...

Мин.Полиције пријава

Ministarstvo unutrašnjih poslova,                                                                             U Beogradu 11.03.2015.god

 Min. Nebojša Stefanović

Zahtev za sastanak, zbog flagrantnog kršenja zakona i nepostupanja inspekcije

Obrazloženje: 

Poštovani

Po drugi put Vam se obraćamo.

Strukovno udruženje taksi-preduzetnika Beograda SITAB se bavi predstavljanjem taksi preduzetnika grada Beograda.Kao predstavnici taksi preduzetnika grada Beograda učestvovali smo u radnoj grupi koja je

Opširnije...

Пријава за попуст

144-04/2014.  Београд  11.03.2015.                                                                                                               

 

 ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Премијеру Александру Вучићу

МИНИСТРАСТВО САОБРАЋАЈА

Министру Зорани Михаловић

Градоначелнику града Београда

Синиши Малом

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Мин.Небојши Стефановићу

 Поновљена Пријава због несавесног рада у струци и пропуста у раду бр.3

Поштовани Премијеру,  Министри и

Opširnije...

Reprezentativnost

Република Србија МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Датум: 30.04.2012. године Београд, Немањина 22-26 07-00-00369/2012-15
СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ТАКСИ ПРЕДУЗЕТНИКА НОВОГ САДА "СИТАНС"
НОВИ САД ул. Ђopђa Рајковиhа бр. 30

Поштовани,
Поводом вашег захтева за приступ информацијама од јавног значаја број: 07-00-000369/2012-15, у којем сте тражили да вам доставимо информацију да ли је репрезентативан Синдикат такси возача и аутопревозника "Независност", са седиштем у Београду, ул. Нушићева бр. 4/V и

Opširnije...

Захтеви такси-предузетника који редовно измирују порез и који су ушли у репрограм

Бр. Бр.143-19/14  Београд, 19.12.2014.год.

МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Министру Проф.Др.Зорани Михајловић

 

Предмет :

Захтеви такси-предузетника који редовно измирују порез и који су ушли у репрограм

 

Поштовани,

Наши оправдани захтеви су следећи:

 

  1. Рефакција акциза за 300 литара горива на месечном нивоу, јер тренутни  трошкови горива не остављају простор за зараду,а платежна моћ наших корисника не даје простор за подизање цене такси превоза
  2. Признавање

Opširnije...

Премијеру Реп.Србије Александру Вучићу

Премијеру Реп.Србије                                                             143-02/2015 У Београду 12.06.2015.године

Александру Вучићу

 

Захтев за увођење закона и реда у такси делатност

Предмет: Пријава због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани Премијеру,

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да иницирате истрагу ресорних органа  којом ће се утврдити одговорност управе града Београда, лица која су задужена за

Opširnije...

Програм потреба за ауто такси превоз у граду Београду

 

Бр.144-09/14 Београд, 8.12.2014.год.

Градоначелнику града Београда

Синиши Малом

Предмет : Програм потреба за ауто такси превоз у граду Београду

Поштовани Градоначелниче,

Подсећамо да је претходни Програм потреба за ауто такси превоз у граду Београду донет за период од 2010.године до 2014.године. Пошто он престаје да важи, очекујемо нови програм којим ће се ограничити број такси возила у Београду.

Opširnije...

Министру Небојши Стефановић

Република Србија                   Бр.145-03/2015 од 10.06.2015.год.

Министарство унутрашњих послова

Министру Небојши Стефановић

Предмет: Кривична пријава против НН лица због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани ,

 

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност НН  лица  који својим не реаговањем на низ пријава  омогућили да се несметано обавља незаконит такси превоз и давање

Opširnije...

Приговор на дописе

 

Mинистарство унутрашњих послова, У Београду 19.11.2014.год

Мин. Небојша Стефановић

 

Приговор на дописе

02/1 број: 863/13 од 04.09.2014.год. и 02/1 број:187/14-7 од 06.11.2014.године

Поводом нашег дописа од 16.10.2014.године којим смо вам се обраћали везано за БГ -ТХ ознаке, и вашег одговора 02/1 број: 863/13 од 04.09.2014.год. и 02/1 број:187/14-7 од 06.11.2014.године

Opširnije...

Министру Зорани Михајловић

Министарство грађ.саоб. и инфраструктура                        142-01/2015 У Београду 12.06.2015.године

Министру Зорани Михајловић

 

Захтев за увођење реда у такси делатност

Предмет: Пријава због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани Министре,

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност управе града Београда, лица која су задужена за примену и поштовање Закона о превозу

Opširnije...

Zahtevi za unapređenje taksi prevoza

 

Бр.144-02/14 Београд, 26.11.2014.год.

МИНИСТРАСТВО САОБРАЋАЈА

Министру Зорани Михаловић

Предмет : Захтеви за унапређење такси превоза

Поштовани,

СИТАБ је струковно удружење такси-предузетника Београда који у Београду окупља 1.400 такси-предузетникаод 7.000 колико их има у Београду, а део је групе Струковних удружења такси –предузетника СРБИЈЕ, као што су СИТАНС- Нови Сад, СИТАК Крагујевац и.т.д.

Opširnije...

Градоначелнику Града Београда Синиши Малом

Градоначелнику Града Београда            141-01/2015 У Београду 12.06.2015.године

Синиши Малом

Захтев за увођење реда у такси делатност

Захтев за улазак у Радну групу за праћење и унапређење такси превоза

Предмет: Пријава због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани Градоначелниче,

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност управе града Београда, лица која су задужена за

Opširnije...

MUP Min. Nebojši Stefanoviću

Ministarstvo unutrašnjih poslova, U Beogradu 16.10.2014.god

Min. Nebojša Stefanović

Zahtev za sastanak

Obrazloženje:

Poštovani,

Strukovno udruženje taksi-preduzetnika Beograda SITAB se bavi predstavljanjem taksi preduzetnika grada Beograda.Kao predstavnici taksi preduzetnika grada Beograda učestvovali smo u radnoj grupi koja je radila na izradi Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je trebalo da reši neke od problema koje onemogućavaju naš opstanak. Imamo i svoja

Opširnije...