SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министру Зорани Михајловић

Министарство грађ.саоб. и инфраструктура                        142-01/2015 У Београду 12.06.2015.године

Министру Зорани Михајловић

 

Захтев за увођење реда у такси делатност

Предмет: Пријава због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани Министре,

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност управе града Београда, лица која су задужена за примену и поштовање Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Одлука града Београда,  који својим не реаговањем на низ пријава  омогућили да се несметано обавља незаконит такси превоз и и дампинг цена такси услуга.

 

Својим не поступањем, када се дневно направи више од 4.000 таквих прекршаја, а напише се само 1 пријава у 2013 а 10 пријава у 2014.години по том питању такси-предузетницима који дају попуст и такси асоцијацијацијама ирекламирају попуст на такси услуге, што је у супротности са Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлукама града Београда.Оволики број прекршаја у односу на број пријава, даје озбиљну сумњу у вољу да се закон поштује.Са друге стране, овакав број пријава даје оправданост сумњи да чак постоји нечији лични интерес да се закон не спроводи.

Доказ, Неспорно, Прилог 1А, допис од 21.01.2015. године Одговор Секретаријата за саобраћај

 

Реаговали смо као такси предузетници писањем 162 пријаве Градоначелнику града Београда Синиши Малом ( у прилогу),

Доказ, неспорно, прилози од 1-162, Пријаве такси предузетника

 

Наше пријаве су ресорној служби у граду,па смо  добили јединствен одговор од Секретара Загорке Панић, који нам говори да секретаријат није преузео никакве конкретне мере по том питању. Са друге стране, нас секретар у свом одговору оптужује да вршимо притисак, и да се не бунимо што поједини неодговорни такси-предузетници крше закон јер наплаћују више од прописане цене.

Доказ, неспорно Прилог 1Б, Допис секретара Загорке Панић

 

У нашим пријавама, покренули смо питање незаконитог  дампинга цена такси превоза, не спровођења казнених одредби Закона и Одлука у том делу, као и енормно малог броја пријава.Сматрамо да минимална економка цена коју Град прописује треба да омогући да регуларни такси предузетник може да плати порез, одржава возило и заради за живот, као и да се својим квалитетом услуга такмичимо на малом тржишту такси превоза.Са друге стране, колико смо упознати секретаријат је осморици такси-предузетника одузео такси дозволе због превелике наплате, а након тога шесторици су поново враћене дозволе што доста говори о жељи секретаријата да се таква појава спречи.

 

Пријаве су почеле још у марту месецу, и данас се ништа није променило што се санкционисања незаконитог дампинга цена услуге такси превоза није променило, свакодневно се од 4-5.000 пута Закон прекрши од стране такси предузетника и такси асоцијација које несметано нуде попуст преко позива.

 

По многим питањима која се тичу нашег радног окружења  смо се обраћали Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре а која се тичу између осталог незаконитог обављања такси превоза  и непоштовања закона приликом обављања таксо превоза у Београду , у одговорима Министарство нас упућује на управу града Београда

Доказ, неспорно, Прилог 1 Ц, одговор Министарства  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19.03.2015. године.

Као што видите, упућивање на управу града Београда која има овакве резултате рада по питању спровођења закона и писања пријава, нема сврхе. Чак шта више, сматрамо да Ваше реаговање је неопходно.

 

Обраћали смо се Министарству унутрашњих послова, који су нам увек излазили у сусрет по нашим захтевима колико је у њиховој надлежности, а ли и упућивали на Градску управу, Секретаријат за саобраћај, Дирекцији за јавни превоз, Сектору за јавни превоз, чија је надлежност спровођење Закона и Одлука града Београда.

Доказ, неспорно Прилог 1Д, 1 Е, дописи Министарства унутрашњих послова 25.05.2015 и 19.08.2014.године.

 

Чак нас је и Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникације упутило на управу града Београда

Доказ, неспорно Прилог 1 Ф, допис Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникације од 8.10.2013.године

 

СИТАБ се обраћао Секретаријату по многим питањима која се тичу незаконитости у такси превозу,међутим увек је недостајала реакција. Сама чињеница, да се незаконит дампинг цена такси услуга и поред бројних пријава несметано свакодневно обавља, да не постоје пријаве против такси асоцијација које рекламирају попуст, што је такође у супротности са Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлукама града Београда представља озбиљну сумњу у вољу и намеру инспекције да реше незаконито понашање појединих такси предузетника и такси асоцијација. Број пријава  у 2013.год. (једна) и 2014.год. (десет)  када се дневно направи 4.000 таквих прекршаја, говори о могућој спрези између инспекције и такси асоцијација које несметано раде у супротности са законом.

 

Регуларни такси предузетници који плаћају порез очекују заштиту законитости и примену казнених одредби према лицима  и такси асоцијацијама које не поштују закон, као и одговорност лица запослених у градској управи задужених за спровођење и примену закона због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

Очекујемо хитност у решавању нашег захтева и писани одговор.

 

Струковно  удружење такси-предузетника СИТАБ,