SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министру Небојши Стефановић

Република Србија                   Бр.145-03/2015 од 10.06.2015.год.

Министарство унутрашњих послова

Министру Небојши Стефановић

Предмет: Кривична пријава против НН лица због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Поштовани ,

 

 

Овим Пријавом очекујемо од Вас да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност НН  лица  који својим не реаговањем на низ пријава  омогућили да се несметано обавља незаконит такси превоз и давање попуста.

 

Својим не поступањем, када се дневно направи више од 4.000 таквих прекршаја, а напише се само 1 пријава у 2013 а 10 пријава у 2014.години по том питању и такси асоцијације које рекламирају попуст на такси услуге, што је у супротности са Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлукама града Београда.

Доказ, Неспорно, Прилог 1А, допис од 21.01.2015. године Одговор Секретаријата за саобраћај

 

Реаговали смо као такси предузетници писањем 162 пријаве ( у прилогу),

Доказ, неспорно, прилози од 1-162, Пријаве такси предузетника

 

На наше пријаве,  добили смо одговор од Секретара Загорке Панић, који нам говори да секретаријат није преузео никакве конкретне мере по том питању.

Доказ, неспорно Прилог 1Б, Допис секретара Загорке Панић

 

Пријаве су почеле још у марту месецу, и данас се ништа није променило што се санкционисања незаконитог дампинга цена услуге такси превоза није променило, свакодневно се од 4-5.000 пута Закон прекрши од стране такси предузетника и такси асоцијација које несметано нуде попуст преко позива.

 

По многим питањима смо се обраћали Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре која се тичу незаконитог обављања такси превоза  и непоштовања закона приликом обављања таксо превоза у Београду , у одговорима Министарство нас упућује на управу града Београда

Доказ, неспорно, Прилог 1 Ц, одговор Министарства  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19.03.2015. године.

 

Обраћали смо се Министарству унутрашњих послова, који су нам увек излазили у сусрет по нашим захтевима колико је у њиховој надлежности, а ли и упућивали на Градску управу, Секретаријат за саобраћај, Дирекцији за јавни превоз, Сектору за јавни превоз, чија је надлежност спровођење Закона и Одлука града Београда.

Доказ, неспорно Прилог 1Д, 1 Е, дописи Министарства унутрашњих послова 25.05.2015 и 19.08.2014.године.

 

Чак нас је и Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникације упутило на управу града Београда

Доказ, неспорно Прилог 1 Ф, допис Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникације од 8.10.2013.године

 

СИТАБ се обраћао Секретаријату по многим питањима која се тичу незаконитости у такси превозу,међутим увек је недостајала реакција. Сама чињеница, да се незаконит дампинг цена такси услуга и поред бројних пријава несметано свакодневно обавља, да не постоје пријаве против такси асоцијација које рекламирају попуст, што је такође у супротности са Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлукама града Београда представља озбиљну сумњу у вољу и намеру инспекције да реше незаконито понашање појединих такси предузетника и такси асоцијација. Број пријава  у 2013.год. (једна) и 2014.год. (десет)  када се дневно направи 4.000 таквих прекршаја, говори о могућој спрези између инспекције и такси асоцијација које несметано раде у супротности са законом.

 

Регуларни такси предузетници који плаћају порез очекују заштиту законитости и примену казнених одредби према лицима  и такси асоцијацијама које не поштују закон, као и одговорност лица запослених у градској управи задужених за спровођење и примену закона због злоупотребе службених овлашћења, не спровођење закона и не поступање по пријавама

 

Очекујемо хитност у решавању нашег захтева и писани одговор.

 

Струковно  удружење такси-предузетника СИТАБ,