SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарсству саобраћаја Захетв за уређење такси службе, хоће ли реаговати?

  Бр.143-20/15  Београд, 11.03.2015.год.

МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Министру Проф.Др.Зорани Михајловић

Предмет : 

Пооновљени Захтеви  Бр.143-19/14  Београд, 19.12.2014.год такси-предузетника који редовно измирују порез и који су ушли у репрограм

Поштовани,

Наши оправдани захтеви су следећи:

  1. Рефакција акциза за 300 литара горива на месечном нивоу, јер тренутни  трошкови горива не остављају простор за зараду,а платежна моћ наших корисника не даје простор за подизање цене такси превоза 
  2. Признавање возила као основно средство рада, подиже квалитет возила
  3. Лиценцирање такси-предузетника, један такси-предузетник =једна лиценца=једно возило. Лиценце треба да издаје Република, Министарство Саобраћаја, уз давање могућности такси-предузетника предаје права лиценце у случају промене делатности или одласка у пензију, чиме се уводи одговорност и стимулише такси-предузетништво
  4. Спречавање незаконитог такси-превоза и дампинга цене услуга такси превоза уз ангажовање  Републичких инспекцијских органа јер Секретаријат  града Београда ништа не ради по тим питањима
  5. Оптимализација броја такси-предузетника сходно потребама града или општине , јер са оволиким бројем такси-предузетника и „дивљака“ једноставно нема места за зараду.

          Образложење:Захтеви који су пред Вама, представљају минимум неопходних мера које би створиле  услове редовног измирења свих обавеза, стимулисање такси-предузетништва као и увођење законитости и реда у такси делатност.

              Садашња ситуација, када цена такси превоза није усаглашена са трошковима обављања такси превоза, када гориво представља 50% трошкова превоза, смањен обим посла због економске кризе,  превеликог броја регуларних  таксиста као и великог броја „дивљих таксиста“ који несметано раде док инспекцијски  органи локалне самоуправе лоше обављају свој посао (Пример; у Београду, мање од једне пријаве дневно  на 2-3.000 нерегуларних таксиста који свакодневно раде на улицама Београда), води у пропаст такси-предузетништво.

Уколико се тако настави,и такси предузетника који некако успева да редовно измирује порез, више реално то неће бити у могућности, и сав такси превоз у Србији отићи ће у сиву економију.

          Сматрамо да наша оправдана  иницијатива која у најкраћем сагледава чињенично стање и даје праву слику стања у такси –предузетништву, мора наићи на ваше  прихватање како би се сачувала превозничка грана од које 17.520 такси-предузетника покушава да издржава своје породице.

Очекујемо Ваш писани одговор.

 

С поштовањем,

СИТАБ