SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Порез у фисклане касе

 

Бр. 144-42/11 Београд, 26.09.2011.год

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
МИНИСТАРСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Д М Е Т:

Хитан састанак поводом

-Решавање питања и одређивање модела плаћања заосталих а не наплаћени доприноса и пореза, и
-Решавање питања и одлагање увођења фискалних каса у такси делатност.

Образложење :
       Поштовани,

             Сматрамо да је потребно заказати хитан састанак са

Opširnije...

Покретање иницијативе за рефакција акциза на гориво такси-предузетницима,Признавање возила за основно средство рада такси-предузетницима

                                                                                                                      Бр. 143-40 Београд, 24.05.2011.год

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председнику Владе Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Министру Др.Мирку Цветковићу,
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
Државном секретару Вуку Ђоковићу

Предмет:
Покретање иницијативе за
1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима
2. Признавање возила за основно

Opširnije...

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ

                                                                                                                     Бр. 144-41/11 Београд, 28.06.2011.год
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу
Правној служби Министарства за Инфраструктуру
Предмет: Захтеви СИТАБ-а за тумачење,поштовање и примену закона
Поштовани

Opširnije...

Иницијатива за увођење лиценце за такси-предузетнике за обављање такси превоза


Предмет:Иницијатива за увођење лиценце за такси-предузетнике за обављање такси превоза

Поштовани,

Поштовани,
 
Обзиром да се ради нови Закон о превозу путника, Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ, покреће иницијативу за лиценцирање такси-предузетника .

Предлог:
 
     Лиценцирање треба да врши ресорно Министарство републике Србије, надлежни орган , уз потврду општине или града да такси-предузетник има важећу такси дозволу, и то по правилу један такси-предузетник= једна лиценца за обављање

Opširnije...

Градоначелнику Београда Драгану Ђиласу

Градоначелнику Београда                                 Бр. 233-11/11 Београд 28.6.2011.                                                                                                               
Драгану Ђиласу

 

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање и примену закона 2

Поштовани Градоначелниче,

        Незадовољни одговорима  Секретаријата за инспекцијске послове под бр.Х-01 бр.031-142-10 од 26.05.2011 и одговором  Х-01 бр.07-607/2 од 15.06.2011 ( у прилогу) и  (не)радом

Opširnije...

SITAB, strukovno udruženje taksi-preduzetnika Beograda SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 23.05.

Поштовани,
 
У складу са усвојеним и од 17.маја важећим Законом о изменама и допунама закона о превозу у друмском саобраћају, очекујемо да Градоначелник Београда Драган Ђилас испуни своју законску обавезу и донесе решење о најнижој економској цени такси превоза у Београд.Потребно је укинути Решење о максималној цени такси превоза које је давало могућност диспечерима да врше дампинг цена такси превоза попустима као најефтинији вид рекламе за њихове диспечерске центре, и за почетак садашње цене

Opširnije...

Градском јавно правобранилаштву

                                                                                                                     Бр. 233-12/11 Београд, 28.06.2011.год
Градском јавно правобранилаштво
 Градском јавном правобраниоцу

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за тумачење,поштовање и примену закона
Поштовани ,

        Незадовољни непотпуним и уопштеним  одговорима  Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда заведени  под бр.Х-01 бр.031-142-10 од 26.05.2011 и одговором  Х-01

Opširnije...

Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

Бр. 231-11/11  Београд, 17.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу
       
Предмет: Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

         У име такси-предузетника Београда, чланова струковног удружења СИТАБ и из свих законских разлога  захтевамо следеће:

            1.Формирање и увођење економске најниже цене такси превоза у граду Београду
Образложење: Укинити решење о максималној цени такси превоза и формирати

Opširnije...

Нерад инспекције и примена Закона против дивљака

Дирекцији за јавни превоз                                                               Бр. 238-06/11  Београд  28.06.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ
Секретаријату за инспекцијске послове
Секретару Мр. Миодрагу Стојановићу

 

Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање и примену закона 2

Поштовани,

        Незадовољни непотпуним и уопштеним одговорима  Секретаријата за

Opširnije...

Секретаријат за управу,Сектор Управне инспекције

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                               Бр. 148-01/11  Београд  17.05.2011.год                                                                                                               

ГРАД БЕОГРАД

Секретаријат за управу

Сектор Управне инспекције

 

Предмет:Пријава за неодговарање на дописе и захтеве СИТАБ-а

 

Удружење је у току 2009, 2010. И 2011. Градским органима управе, Градском већу и

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу 31.мај.2011

Бр. 233-11/11 Београд, 31.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу

Предмет: Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу

Поводом предлога Одлука који смо добили путем маил-а, примећена је неусаглашеност самог предлога Одлуке са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, почев од тога да се саме одлуке не баве такси-предузетником, већ само такси возачем.
Подсећамо вас на чињеницу да у Београду има скоро 7.200 такси-предузетника

Opširnije...

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДАЗахтев за састанак

Бр. 231-09/11  Београд, 17.мај.2011.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА

Драгану Ђиласу

 

        Предмет: Захтев за састанак

 

 

Поштовани Градоначелниче,

 

Подесћамо Вас на дописе које је Удружење упутило Вама као нашем градоначелнику, а на које никада нисмо добили одговоре:

 

Дописи Градоначелнику града Београда :

  1. -06.август  2010 заведено под бројем 4946
  2. -30.новембар 2010 заведено под бројем Г 7630
  3. -9 .децембар 2010 заведено под бројем Г 7885
  4. -13.дец заведено под

Opširnije...

Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 31.мај.2011

Бр. 232-11/11  Београд, 31.мај.2011.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
НР/Драгану Ђиласу
       
Предмет: Захтеви Удружења СИТАБ-а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају

         У име такси-предузетника Београда, чланова струковног удружења СИТАБ и из свих законских разлога  захтевамо следеће доследну примену  Законом о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају који је ступио на снагу  још 17.маја ове године:

            1.Формирање и увођење

Opširnije...

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА,поновљено

ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА
Драгану Ђиласу
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Александру Ђукићу
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

        Предмет: Захтев за преиспитивање  РЕШЕЊА Број:020-1264/11-Г од 24. марта 2011.год о Образовању Радне групе за праћење и унапређење стања у области ауто-такси делатности у граду Београду

Поштовани Градоначелниче,

          У многобројним  дописима Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ  је  образложило свој захтев за формирање нове радне групе за праћење и унапређење стања у

Opširnije...

Покретање иницијативе за1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима

МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Министру Милутину Мркоњићу
МИНИСТАРСТВУ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Сектор за транспорт
Помоћнику Министра за транспорт
Милораду Илићу


Предмет:
Покретање иницијативе за

1. Измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима
2. Признавање возила за основно средство рада такси-предузетницима


1. Иницијативе за измене Закона о акцизама и рефакција акциза на гориво такси-предузетницима

Opširnije...

Пријава из свих законских разлога

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ  БЕОГРАДА
Драгану Ђиласу

Предмет: Пријава из свих законских разлога


Поштовани Градоначелниче,


Овим Пријавом очекујемо од Вас као Градоначелника да покренете истрагу којом ћете утврдити одговорност лица из локалне самоуправе који су омогућили  да има више издатих такси дозвола у граду Београду од броја пријављених такси-предузетника који су заведени у АПР-у.

Докази о се налазе у следећим прилозима:
Прилог 1: Одговор дирекције за јавни превоз, Сектора за такси превоз

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу 31.05.2011

Дирекцији за јавни превоз                                                                                     Бр. 235-06/11  Београд  31.05.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ

Предмет: Захтеви СИТАБ-а у вези доношења нове Одлуке о ауто такси-превозу

Поводом предлога Одлука који смо добили путем маил-а, примећена је неусаглашеност самог предлога Одлуке са Законом о изменама и допунама

Opširnije...

Издавање посебних ТХ таблица за возила такси-предузетника

 Република Србија                                                                                             Бр.143-24/ од 17.05.2011.год.                                                                                                 Министарство унутрашњих послова
ЗА:Министра Ивицу Дачића
Дирекција полиције
ЗА:Управа за управне послове
Начелнику Управе Зорици Касалици
ЗА:Управа саобраћајне полиције
Начелнику управе  Драгиши Симићу
Министарству

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а за поштовање законa 31.05.2011

Дирекцији за јавни превоз                                                               Бр. 234-06/11  Београд  31.05.2011                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ
Секретаријату за инспекцијске послове
Секретару Мр. Миодрагу Стојановићу


Предмет: Захтеви СИТАБ-а за поштовање закона

      У име такси-предузетника Београда чланова струковног удружења СИТАБа из свих законских разлога 

Opširnije...

Захтеви СИТАБ-а након усвајања закона

Дирекцији за јавни превоз                                                               Бр. 233-06/11  Београд  12.05.2 11                                                                                                               
Александру ЂУКИЋУ
Члану градског већа
Дејану Малом
Предмет: Захтеви СИТАБ-а

У име такси-предузетника Београда, чланова струковног удружења СИТАБ и из свих законских разлога  захтевамо следеће:
           1.Утврдити репрезентативност именованих

Opširnije...