SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

DOPIS JAVNOM PRAVOBRANIOCU-29.12.09.

Za:Gradskom javno pravobranilaštvo
G-dinu  Gradskom javnom pravobraniocu
Strahinji Sekuliću
Od:Udruženja SITAB, udruženje taksi-preduzetnika

Povodom  PREDLOGA ZA UPUĆIVANjE INICIJATIVE VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE PODNESE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU
U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Opširnije...

Gradonačelniku Draganu Đilasu-30.11.09. PROTESTNA VOŽNJA

GRADONAČELNIKU G-dinu DRAGANU ĐILASU


Povodom odgovora na Zahteve predstavnika taksi-preduzetnika G-dina Dejana Malog u ime Gradonačelnika G-dina Dragana Đilasa, održan je sastanak u prostorijama Sindikata taksista Beograda -SITAB, ul.Murska 14, na kome su prisustsvovali  izabrani  predstavnici taksi.asocijacija,Sindikata Nezavisnost i Sindikata taksista Beograda  (u osnivanju).
Nezadovoljni nedefinisanim zaključcima sa sastanka  koje smo dobili od G-dina Dejana Malog, tražimo jasne odgovore na

Opširnije...

DOPIS PREGOVARAČKOM TIMU VLADE SRBIJE-28.12.09.VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik Vlade Dr.Mirku Cvetkoviću,

MINISTARSVO FINANSIJA
Ministru Dr.Dijana Dragutinović,

MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Ministru Dr.Slobodanu Milosavljeviću

MINISTARSVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
Ministru dr.Petru Škundriću

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU
Ministru Dipl.inž.građ.Milutinu Mrkonjiću

MINISTARSVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
Ministru Ivici Dačići

PORESKA UPRAVA
Direktoru Dragutinu Radosavljeviću


Poštovani,

Kao član pregovaračkog tima i predstavnik taksi-preduzetnika, u ime Udruženja

Opširnije...

Gradonačelniku Draganu Đilasu- 24.11.09. MINIMALNE CENE

Na sastanku koji je koji je održan 23.11. u 16 časova sa Gradonačelnikom Gdinom Draganom Đilasom, dogovoreno je da se predstavnici taksi-asocijacija i preduzetnika dogovore o minimalnoj ceni taksi prevoza, i  u formi Zahteva predaju dopis gradonačelniku o visini  minimalne cene taksi prevoza.

 

Opširnije...

ZAHTEV ZA SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM-28.12.09.

G R A D O N A Č E L N I K U   G R A D A   B E O G R A D
G-dinu DRAGANU ĐILASU

Poštovani Gradonačelniče,

Udruženje taksi preduzetnika SITAB je osnovano sa ciljem zastupanja i zaštite  interesa taksi-preduzetnika pred  lokalnom i republičkom upravom, radi davanja konkretnog doprinosa uređenja taksi službe u Beogradu.

Opširnije...