SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Članovima radne grupe 04.12.09.Poštovani,

U vezi jučerašnjeg sastanka, prvo želimo da još jednom izrazimo neslaganje sa prolongiranjem našeg odgovora na neispunjavanje zahteva Radne grupe (nisu zahtevi samo Nezavisnosti, nego svih nas), i organizovanja protesta za 22. umesto za 15-ti kako smo se i dogovorili na sastanku radne grupe.
Ako se protest i danas prijavi, imamo šanse da se sve organizuje pre 19-tog, što je i bio osnovni dogovor Radne grupe.Odlaganje za 22-i je meni nejasna i nepotrebna odluka Nezavisnosti, i mislim da

Opširnije...

Udruženje

Udruženje Taxista Beograda je neprofitabilna organizacija taxi preduzetnika, nastala potrebom okupljanja i organizovanja taxi-preduzetnika u Beogradu sa ciljem zastite preduzetnickih interesa u oblasti taxi prevoza.

Nastala je kao odgovor dasadašnjeg lošeg zastupanja interesnih grupa (dispečera, sindikata taksi vozača, lica koja se bave politikom na račun taksi-preduzetnika) koja se vrte oko taksi prevoza čiji je bio osnovni cilj lična promocija i zaštiuta ličnih interesa, sve na račun

Opširnije...