SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Članovima radne grupe 04.12.09.Poštovani,

U vezi jučerašnjeg sastanka, prvo želimo da još jednom izrazimo neslaganje sa prolongiranjem našeg odgovora na neispunjavanje zahteva Radne grupe (nisu zahtevi samo Nezavisnosti, nego svih nas), i organizovanja protesta za 22. umesto za 15-ti kako smo se i dogovorili na sastanku radne grupe.
Ako se protest i danas prijavi, imamo šanse da se sve organizuje pre 19-tog, što je i bio osnovni dogovor Radne grupe.Odlaganje za 22-i je meni nejasna i nepotrebna odluka Nezavisnosti, i mislim da još nije kasno da se promeni.

Kao zaključak sa sastanka, drago mi je da smo usvojili tri prioriteta i zahteva:
1.    Odlaganje fiskalne kase (mislim da treba ići na ukidanje te odluke)
2.    Usvajanje minimalne cene bez prava na popust
3.    Neregularni taksisti


Za prve dve stavke treba uputiti zahteve resornom ministarstvu, a za treću, mislim da mi ne treba da se igramo pravnika.Slažem se sa mišljenjem da ovakav Amandman ne rešava pitanje obavljanja taksi delatnosti na teritoriji grada Beograda, i da to treba naglasiti u odgovoru  Javnom pravobranilaštvu.

S tim u vezi, odgovor bi mogao da glasi ovako:

Po našem mišljenju, predloženi Amandman ne rešava pitanje divljih taksista koji obavljaju taksi prevoz na teritoriji grada Beograda u delu kada imaju taksi dozvole iz drugih opština, Kovačice, Pančeva itd.

Obzirom da je to propust koji nije zakonski regulisan, i da to služi kao izgovor Inspekcijskim organima da ne mogu da sasnkcionišu taksu pojavu, samtramo da Amandman treba da pokrije i taj zakonski propust.

Kao rešenje, predlažem:

-Oduzeće se vozilo licu ukoliko  obavlja taksi delatnost na teritoriji opštine, odnosno grada za koju nema odobrenje, ili taksi dozvolu.

Ne sumnjam da ovo može bonje pravno da se formuliše ( ja i nisam pravnik), ali im to treba napomenuti pa neka javno pravaobraniliaštvo da i odgovor na to sa pravnom formulacijom koja će sprečiti pbavljanje taksi delatnosti u Beogradu sa dozvolama drugih opština.

Još jednom Vam napominjem da eventualni protest treba da ide pre 19-tog.

SITAB, Vlado Bulatović