SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

FLAJER 1-25.09.2009.

1.U Beogradu,25.09.2009.
SINDIKAT TAKSISTA BEOGRADA – SITAB

1.Znate li da trenutno postoji Radna grupa koja radi predloge odluka o auto taksi prevozu, na osnovu kojih će se raditi zakon koji će se odnositi na taksi prevoz?
2.Znate li da dosadašnji predlozi koje je radila Radna grupa ne idu u zaštitu interesa taksi preduzetnika, a da su licence koje nam se nude loše?
3.Znate li da se u predlozima novih odluka o auto taksi prevozu stvara mogućnost da Pravna lica dobijaju licence za vozila i zapošljavaju više vozača sa B kategorijom po jednom vozilu?Neki vlasnici taksi preduzeća već kupuju kola na kojima će zapošljavati vozače.Kako će to smanjiti broj taksista na ulici, i kako će se to odraziti na naš posao? POJAŠNJENJE:Taksi preduzetnici nisu pravna lica, vlasnici asocijacija i njihove firme jesu pravna lica i dosadašnji predlog zakona otvara mogućnost da zapošljavaju više vozača po jednom licenciranom vozilu.
4.Znate li ko su članovi Radne grupe koji su doneli te predloge, za šta se zalažu, ima li medju njima taksi-preduzetnika ili su tu da kao članovi radne grupe štite svoj lični interes?
5.Hoćete li i vi da nešto uradite za zaštitu svojih interesa kao taksi preduzetnici?

 

 

Dosadašnji predlozi koja je radila radna grupa u postojećem sastavu i protiv kojih se zalažemo su takvi da:
1.Ponuđene licence ne idu u korist smanjenja broja taksista na ulici jer LICENCA GLASI NA VOZILO čime se daje mogućnost da pravna lica zapošljavaju više vozača po jednom vozilu, VIŠE VOZAČA=VIŠE TAKSI VOZILA NA ULICI . Licenca treba da glasi JEDNA LICENCA= JEDAN VOZAČ+ JEDNO VOZILO.
2.ne stvaraju ekonomske uslove za vraćanje uloženog u kupovinu vozila sa Euro 3 (jedinstvena cena)
3.ne razmatraju rad inspekcije koja je do sada imala loše rezultate rada, jer njihov učinak 2-3.000 divljaka na ulici koje svakodnevno vidjamo.Takva pojava NE SME da postoji i oni treba da se bore protiv toga primaju platu za to.
4.Ne regulišu rad taksi asocijacija
Sadašnje stanje u taksi službi treba hitno menjati jer:
-imamo 7.800 regularnih taksi preduzetnika koji nemaju realnih mogućnosti da zarade i pokriju troškove poreza, održavanja vozila i svakodnevnog života. Broj taksista hoće da povećaju licencama na vozilo?
-imamo 2-3.000 neregularnih taksista na ulici a inspekcija ne radi ništa po tom pitanju.Zašto?
-taksi asocijacije se utrkuju sa popustima koji koštaju isključivo taksiste, dok popust na smene ne postoji. Koliki popust još treba da damo, 30-40%?POPUST KOŠTA ISLJUČIVO TAKSISTU!

SINDIKAT TAKSISTA BEOGRADA je osnovan od grupe taksi preduzetnika sa ciljem zaštite interesa taksi-preduzetnika Beograda kao i radi davanja konkretnog doprinosa uređenja taksi službe u Beogradu.Cilj nam je da uđemo u Radnu grupu kako bi taksi-preduzetnici imali svog legitimnog predstavnika koji će zastupati interes taksista Beograda.Cilj nam je da Sindikat taksista Beograda okupi 4-5.000 taksi-preduzetnika koji žele da se profesionalno bave taksi prevozom u Beogradu, čime bi ciljevi za koje se zalažemo imali pun legitimitet. ZAJEDNO MOŽEMO USPETI U TOME, NIKO SEM NAS SAMIH NAM NEĆE POMOĆI,SAMI SEBE ZASTUPAJMO JER TO JE JEDINO ISPRAVNO.ZAJEDNO TREBA DA SE IZBORIMO DA NAŠA PROFESIJA I RAD IMA SMISLA, kako bi svojoj porodici obezbedili normalan život.
SINDIKAT TAKSISTA BEOGRADA se zalaže da predlozi Odluka o taksi prevozu glase:
1.Licenca koja će glasiti: JEDNA LICENCA=JEDAN VOZAČ+JEDNO VOZILO
2.Jedinstvene EKONOMSKE cene za sve taksi asocijacije bez mogućnosti davanja popusta
3.Aktivniji rad Inspekcijskih organa na suzbijanju pojave neregularnih taksista (divljaka)
4.Licence za taksi asocijacije za izdavanje radio stanica isključivo taksi preduzetnicima čime se dovodi u zakonske okvire rad taksi asocijacija koji daju radio stanice i divljim taksistima, jer bi u tim slučajevima gubili licencu
Ciljevi SINDIKATA TAKSISTA BEOGRADA je zaštita interesa svojih članova taksi-preduzetnika, koji u ovim taškim vremenima uslovljeni odlukama o taksi prevozu zadužuju se i kupuju vozila sa euro 3 motorom,sa
obavezama poreza, dok inspekcija gotovo ništa ne radi na suzbijanju rada neregularnih taksista, a predlozi koji se tiču Odluka o taksi prevozu koja je uredila postojeća Radna grupa idu u korist pravnih lica koja bi sa licencama koja glase na vozilo mogli da zapošljavaju više vozača po vozilu..
Pozivamo sve taksi-preduzetnike koji žele da sačuvaju i unaprede svoj posao da pristupe SINDIKATU TAKSISTA BEOGRADA kako bi napravili sindikat koji će se konkretno boriti za uređenje poslovnog okruženja u kojima obavljamo svoju delatnost.Cilj nam je da okupimo sve taksi-preduzetnike Beograda kojima je stalo da unaprede taksi delatnost u korist naših stranaka, grada Beograda u kome živimo, kao i taksi preduzetnika.
Učlanite se u Sindikat taksista Beograda, aktivirajte se u sindikatu i borite se za zaštitu svojih interesa.Kolege taksi preduzetnici koji su članovi sindikata skupljaju pristupnice i ima nas iz svih asocijacija.Telefon za više informacija je 063/8535-464. Ako sada nesto sami kao taksi -preduzetnici ne preduzmemo i ako se sadašnji predlozi usvoje , taksi preduzetništvo neće više postojati.Usvojeni zakon se teško menja.Radićemo za gazde kao vozači.
Više možete pročitati na www.taxiforum.rs Sajt Sindikata taksista Beograda je u pripremi.
SINDIKAT TAKSISTA BEOGRADA Ul.Murska 14, Beograd, TEL:063/8535-464
Za sada,uspeli smo da dobijemo nižu cenu euro dizela za članove Sindikata taksista Beograda za 6 din (za sada) po litri na Luk Oil pumpi u Preradovićevovoj ulici.