SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Флајер број 11 мај.2011.год.

Флајер број 11 мај.2011.год.
Након годину дана рада СИТАБ-а успели смо да изменимо Закон у земљи Србији, тако да је донешен и усвојен:
Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Шта нам доноси нови Закон? СИТАБ је инсистирао на укидању попуста (дампинг цена такси превоза), склањању дивљака и одузимању возила, увођењу казни за диспечере који имају дивљаке,јединствену таблу, тражили смо убрзање доношења закона, ,лиценце..Закон у свим одредбама ступа на снагу 17-тог маја, важи и за попуст!
             Успели смо у укидању попуста, склањању дивљака, донешен је закон након три протеста која смо организовали, зато што смо исписали  преко 250 дописа републици , граду, дирекцији, Градоначелнику.
 Зашто Закон није раније донешен, и зашто нисмо успели у свим нашим настојањима која иду у корист  такси-предузетника?Имали смо супарника у Синдикату такси возача Независност и удружењу БАП, који су као и до сада  представљали такси-предузетнике  а штитили интересе  диспечере,укидали наше предлоге, које смо поново враћали, губили време.Све што су радили, нигде нећете прочитати, радили су без  писаних предлога, тајно.Зашто?
Наши дописи су на сајту СИТАБ-а, ми ништа не кријемо.Одговорно тврдимо да није било Независности и БАП-а, Закон би био усвојен пре 6 месеци са свим нашим предлозима!Чудило нас је да нема председика такси удружења, сада знамо да нису хтели да учествују, јер су мислили да Закон неће бити усвојен.Па ни сама Удружења никада на било који начин нису помогли СИТАБ-у, чак су и протестне вожње игонорисали.Зашто и  коме они помажу?
Шта доноси Закон?Наводимо само неке битне чланове,којима СИТАБ  склања дивљаке без дозволе цитат:
 Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
6) obavlja auto-taksi prevoz, a nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);
7) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.
Za prekršaj iz stava 1. tačke 7) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u čijem vršenju je učinjen prekršaj."
Један део Закона којима СИТАБ склања дивљаке са дозволом Ковачице,Алибунара, Сопота и сл.цитат:
Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:
5) obavlja auto-taksi prevoz, a nije mu pretežna delatnost auto-taksi prevoz ili nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);
Za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.
СИТАБ укида дампинг цене нашег рада (диспечери га зову попуст, за Вас који не видите разлику),важи од 17тог:
Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom uređuju posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. [b]Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom utvrđuju i usklađuju ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.Taksimetar mora biti podešen isključivo u skladu sa odlukom iz stava 4. ovog člana
СИТАБ убацио:Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:
7) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odluci kojom opština, grad i grad Beograd utvrđuje ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji (član 36. stav 4).
Пажња! ГРАД ЈЕ УБАЦИО ДА МОЖЕ ДА НАМ СЕ ОДУЗМЕ ТАКСИ-ДОЗВОЛА,ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА  ЧЛАН  :
6) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1);Za prekršaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u čijem vršenju je učinjen prekršaj."
Радиће се  нове Одлуке,  да ако уредите било шта у супротности са Одлукама, град може да таксисти одузме дозволу.Схватате ли сада зашто је битно да себе представљамо? Верујете ли да ће диспечери или Независност да вам помогну?Схватате ли сада да сами не можете да се борите за своја права? Схватате ли да сви морамо да се ујединимо и да систем направимо такав да штити поштене таксисте и да не дозволимо да диспечери и њихови лобисти у граду раде против нашег интереса, јер  желе да нас све претворе у возаче?
        Хоћете ли лиценцу, возило као основно средство рада, укидање акциза на гориво?СИТАБ ће радити на томе, и то тако да Независност, диспечери и политиканти не знају шта се дешава,да не могу да нас ометају!
Упозоравамо вас на казнене одредбе новог Закона јер су превелике, казне за такси предузетнике иду од 50-500.000 динара.Прочитајте Закон, ово ће морати да се промени.СИТАБ треба подржати, учланите се због себе.
Одавде друга страна,овде је крај прве

Треба ли да вам кажемо да смо тражили да и диспечери буду део казнених одредби закона?Па погледајте, диспечери скоро нигде нису у Закону о превозу путника, јер се пре свега они тиме и не баве, а град их убацио у радну групу да одлучују о нашим судбинама?!Чак су у граду ишли дотле, да у предлогу Одлука из марта убаце и:
Члан 37.
Правно лице потписивањем уговора о сарадњи са такси предузетником преузима одговорност за исправност рада сауговарача (чланова удружења).
Орган градске управе задужен за такси превоз води евиденцију о удружењима и њиховим члановима.
Ово значи да желе да диспечерима дају овлашћења да нас кажњавају, и да нас третирају као возаче а не такси- предузетнике.Разуемете ли ви ово, или џабе пишемо, нема ко да прочита и разуме?
         Након протеста, град је уврстио СИТАБ у радну групу у граду.Али и поред свих законских разлога које смо навели граду, остали су диспечери и синдикат такси-возача Независност.Законско упориште да заступају такси- предузетнике немају, али Дејану Малом то не смета  и неће да утврђује њихову репрезентативност, каже да је то по њему стечено стање и да неће ништа да мења.Пре тога, обећали су и да ће испитати наводе из наших дописа и јасан став Министарства за рад и социјална питања, који недвосмислено наводи да синдикат не може да заступа такси-предузетнике јер смо ми самозапослена лица!Синдикат може да заступа само такси-возаче, лица која су запослена као возачи а никако предузетнике, закон је јасан свима сем локалној управи и Дејану Малом.
    Коме одговара да Независност и диспечери буду у радној групи, размислите.Одговорно тврдимо да не штите интересе такси предузетника, већ своје!Зато је и попуст постојао, као најефтинија реклама диспечера која кошта само такси-предузетнике.СИТАБ се појавио, за годину дана урадио оно за шта су они тврдили већ 15 година да је немогуће!Сада видите да је могуће, а шта ће сада да раде, и то ћете видети и чути.Покушаће да кроз  антимонопулску комисију укину уведу попуст.Али, Град утврђује најнижу цену, ко хоће нека тражи више!
Питамо вас,ко су ти људу, како вас обавештавају шта раде у име такси-предузетника, зашто се поједини председници  удружења играју политичара на наш рачун не помажу СИТАБ-у, зашто ниједан диспечер никада ни на који начин није јавно похвалио рад СИТАБ-а, зашто ви, као такси-предузетници ћутите,коју сте ви подршку дали СИТАБ-у?Коме сада верујете?Ко је нешто до сада урадио за нас, сем струковног удружења СИТАБ?
   СИТАБ је понављамо, исписао преко 250 дописа,самостално  организовао 3 протеста за усвајање закона, укидање акциза на гориво, за лиценце један такси-предузетник= једна лиценца коју може да прода,
признавање возила као основно средство рада и укидање ТХ ознака јер нам возило није признато као средство за рад (узрочно-последична веза)...Шта су други урадили, за шта се залажу док вас представљају?
Све са мало новца од чланарина јер нас не плаћају ни удружења ни диспечери, док ви лупетате глупости  и трачарите  по такси станицама или мудро ћутите док се ствари завршавају и вашу корист.
     Шта нам је следећи приоритет, како би успели да сачувамо СИТАБ и унапредимо наш посао?
       СИТАБ и чланови СИТАБ-а оснивају нову такси асоцијацију која ће бити акционарско друштво такси-предузетника.Основни циљ је да нађемо средства да финансирамо СИТАБ, јер такси-предузетници нису издашни у плаћању чланариона.Акционари ће бити такси-предузетници који су спремни да уложе новац, а сви чланови ационарског друштва ће имати најефтинију смену, правилник који ће сви акционари и чланови морати да поштују без изузетака.Једино чланови сутра могу бити акционари, број акционара је ограничен.
        Позивамо све такси-предузетнике који желе да унапреде своју професију да се придруже идеји оснивања нове такси асоцијације, постану акционари улагањем средстава ако су већ уложили у своје аутомобиле, или се пријаве на листу чекања за члана акционарског друштва.Ово је шанса за све оне који желе да и даље буду такси-предузетници, који желе да врате достојанство себи и да наплате свој рад без диспечера и њихових полтрона,дођите да чујете о чему се ради.Будите део нове идеје, поштене,квалитетне и  професионалне.
      Такси не сме да буде социјална категорија.Такси –предузетници морају да се боре за своје интересе.
Морамо да имамо јако струковно удружење које ће моћи да нам пружи и појединачно правну помоћ, да нам штити интерес пред Републиком и градом, да се бори за наше интересе.СИТАБ је створен, урадио је више него сви до сада, треба да га сачувамо, искористимо да се бранимо од људи који су измислили дампинг цена нашег рада (попуст) као најефтинију ракламу за њихово богаћење које кошта само такси-предузетника, док они узимају десетине хиљаде еура месечно.Нису они толико паметни и јачи ода нас самих.До појаве СИТАБ-а
 су радили шта су хтели, неки синдикат је наводно бранио наше интересе .Да вас подсетимо на једну изјаву против укидања акциза члана и представника Независних, „нереално је тражити укидање акциза, јер је држава у тешкој ситуацији“, вас питамо, јер то заступање нашег интереса или политиканство на рачун такси –предузетника, нама је лако?
      Од вас зависи хоће ли СИТАБ опстати и успети да се избори са градом, диспечерима.Диспечери нису имали директног утицаја у Републици (посредно их је заступала Независност и БАП), зато смо и успели да укинемо попуст и склонимо дивљаке.ПА диспечер који има највише дивљака изабран од диспечера да буде у радној групи, колико су озбиљни и колико нам добро мисле!?Постоје казнене одредбе у новом закону и за диспечере и удружења, али нека их сами траже, то је промакло њиховим делегатима!Сада град и инспекција имају Закон којима могу да склоне дивљаке и коначно без утицаја диспечера морају да  укину дампинг цена такси превоза .Дампинг цена услуга  је специјално креирана цена, утврђена на веома ниском нивоу која не покрива трошкова саме услуге, којом се ствара губитак, условљен у нашем случају од диспечера који користе своју позицију  креатора такве цене за остваривање личног интереса.Попуст=дампинг, нас коштао а не диспечере, довољно јасно свима зар не?
Чланови и руководство СИТАБ-а се посебно захваљују  Министарству ифраструктуре и Пом.министра Драгану Јовановићу на професесионалном односу и сарадњи,који су нам увек били доступни и вољни да помогну.
Састанци су понедељком, у 20 часова ул. Мурска 14,  СИТАБ-а  моб:060/880-1010  WWW.SITAB.RS