SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Saopštenje za javnost 14.08.2011.

Поштовани,
 
У дневним новинама освањују чланци који се баве питањима такси превоза и израде нове одлуке о ауто такси-превозу, у којима се износе полуинформације.СИТАБ се залаже за увођење законитости и реда у такси превоз, као и да такси предузетници сами себе представљају пред државним и локалним органима.
 
Ради објективног информисања јавности, Струковно удружење такси-предузетника СИТАБ износи следеће питања и чињенице:
 
    -Одлука о ауто такси превозу мора садржати формулу којом се одрђује најнижа економска цена такси превоза, у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају.Укидањем попуста спречен је дампинг цена такси услуга, чиме ће се омогућити да такис -предузетник измирује своје обавезе према држави, одржава своје возило и заради.Такође, диспечери (власници диспечерског центра) су  спречени да користе попуст као најефтиније средство рекламирања диспечерског центра.
     -СИТАБ је упутио ресорним министарствима захтеве за признавање возила као основог средства рада, захтев за рефакцију акциза на 300 литара месечно, као и издавање лиценце заобављање такси превоза  такси-предузетницима
      -Наводимо да Инспекција града Београда не примењује законске одредбе члана 53. Закона о превозу путника у друмском саобраћају,  по коме се лицима која обављају такси превоз без одобрења надлежног органа локалне самоуправе мора одузети возило.Не поступање по Закону, само подстиче незаконит превоз, тако да у Београду тренутни има између 2.-3.000 дивљака који несметано возе по Београду.Тиме су угрожени су наши суграђани, јер таква лица нису у евиденцији града Београда, тако да у случају злоупотребе неможете заштитити кориснике такис превоза у Београду .Више дописа је упућено Инспекцији, Градоначелнику, јавном правобранилаштву, и јасан одговор по том питању нисмо добили.

 Питање нерегуларних таксиста се мора решити у корист корисника такси превоза, Града Београда и регуларних такси-предузетника.То питање треба и у средствима јавног информисања покренути, како би се коначно закон и у том делу применио.