SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Flajer 7- avgust 2010.

СИТАБ                                                                                                                                                  флајер  бр.7 август  2010
                         ТАКСИ-ПРЕДУЗЕТНИЦИ  Београда
Чланови Удружење такси-предузетника СИТАБ на састанку одржаном 12.07.2010.год., као одговор на Нацрт Закона о комуналним делатностима,усвојили су следеће принципи на којима се морају заснивати сва будућа законска решења, па и која се тичу  таксија као комуналне делатности:
1.Такси превоз треба и даље да обављају искључиво лица која су у АПР-у регистровани као такси-предузетници, а никако такси возачи.
         Појашњење :У прилог тог принципа и захтева говори и да је огромна већина лица која обављају такси превоз регистрована у АПР-у као такси –предузетници (Прилог 2 извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије бр. БП – 74381/2010 од 21.06.2010,у Београду 7171 такси-предузетник у односу на 48 такси возача, а у Србији је 16.751 такси-предузетник док податак о возачима не постоји )
2.Лиценца искључиво на такси-предузетника,са правилом  једна лиценца=један такси-предузетник.
      Појашњење: Лиценцирање такси-предузетника као непосредног извршиоца такси делатности је неопходно, како би се поред увођења личне одговорности стимулисао такси-предузетник. Ограничавања броја  издатих такси лиценци према потребама града или општине, са могућношћу уступања такси лиценце од стране такси-предузетника,омогућило би зараду током рада такси-предузетнику, а продаја лиценце одлазак у пензију. Напомињемо да је 7.000 такси-предузетника испуњењем норматива возила са еуро 3 мотором, уложило у такси сервис Београда минимум 49 милиона еура,што представља највеће улагање у јавни сервис Београда (7.000 возила по мин 7.000 е=мин. 49 мил.еура)


3.Прописана цена по којој се обавља такси делатност, без права на попуст.
       Појашњене:  Данашњи цена и дампинг попустима, не обезбеђује репродуктивну способност такси-предузетнику који као лице који обавља јавни сервис мора да има. Такси сервис је делатност од општег значаја, стабилни услови пословања( рентабилна, економска цена, ограничен потребан број такси предузетника,уређени законски оквир за такси делатност) одговара како корисницима (позната цена превоза), граду и држави (редовно плаћање пореза) тако и такси-предузетнику ( лична одговорност, могућност испуњења потребних стандарда..). Напомињемо да прописана цена за аутобуски превоз путника постоји, и да се сви извршиоци и придржавају те цене коју је град одредио. Тамо нема говора о монополу, за њих то не важи јер су део комуналне делатности.
4.Забранити оглашавање и нуђене  вожње са попустом,  јавним оглашавањем или оглашавањем на други начин ( ваучери, оглашавање путем интернета, оглашавање путем поште, дистрибуцијом визит-карти, истицањем обавештења на јавним местима и сл.) , којим би се вршила наплата такси превоза које није у складу са прописаном ценом (дампинг), а у случајевима оглашавања кажњавати лица која оглашавају и нуде попуст.
        Појашњење: Данас смо сведоци да поједини диспечери (власници диспечерских центара) и такси асоцијације рекламирају попусте од 10,20,30%, са заштићеном ценом од нпр.300 РСД, чиме доводе у заблуду кориснике такси услуга. Забрана попуста на прописану цену спречила би дампинг цена такси превоза, и натерала диспечере и такси-предузетнике да се такмиче квалитетом услуга (професионалношћу, квалитетом возилом, љубазношћу, временом доласка и сл), а не неекономским ценама. Уколико се овај тренд обављања такси делатности по неекономским ценама настави, квалитет возила и такси-предузетника који ће желети да се баве овом професијом ће бити катастрофалан. Попуст су и измислили диспечери,како би развили своју мрежу!
5.Увођење јединствене кровне ознака за територију за коју је издата такси дозвола,кровне такси ознаке која има статус службене исправе и коју  издаје надлежни орган општине односно града.
 Појашњење: Сведоци смо великог броја нерегуларних таксиста (дивљака), којих у Београду има 2-3.000.Јединствена кровна ознака за сваки град или општину која ће имати статус службене исправе решава ту појаву.Тиме ће се ће се спречити и незаконито обављање такси делатности са важећом такси дозволом са околних општина на подручју општина или града за коју такси дозвола није издата,што је данас веома чест случај који користе нерегуларни таксисти као рупу у закону како би обављали превоз на другој општини, а инспекција као изговор за несузбијање те појаве. На тај начин се спречава  могућност диспечерима издавања кровних ознака нерегуларним такси возачима. Диспечери не желе да се одрекну тог права, како би нас третирали као запослене, како нас и представљају на преговорима,као да смо њихови запослени.
6.Возило којим се обавља такси-превоз мора бити у власништву такси-предузетника, или да је  такси-предузетник корисник лизинга на поменутом возилу. Појашњење:Поједини диспечери су у издавању возила нашли начин лаке зараде, ми смо купили кола, не треба нам конкуренција са њихове стране.
7.Одређивање броја потребних такси-предузетника сходно потребама града или општине   Појашњење: Превелик број такси-предузетника онемогућава рентабилност обављања такси делатности.
8.Правно лице у ауто-такси делатности може организовати  искључиво давање диспечерских услуга на општини за коју  добије дозволу, и то искључиво  регистрованом  ауто-такси предузетнику. Запошљавање такси-возача који нису такси-предузетници, не треба дозволити  Појашњење: Евентуално  лиценцирање правних лица за обављање диспечерских услуга као једине делатности, означиће почетак личне одговорности за правна лица која учествују у организовању такси делатности, када би се у случајевима не поступања у складу са законом лиценца одузимала.Low cost такси је измислио диспечер, власник Ало таксија Миодраг Миљковић, код кога су  радили дивљаци.Зато треба посебно решавати статус диспечера у односу на такси-предузетнике.
 9. Како би се увео квалитет непосредног извршиоца у такси-делатности, лица која се баве такси делатношћу морају бити професионални возачи (КВ возач ,Ц категорија),да имају положен  тест познавање града,  уз услов да постоји слободно место за такси делатност сходно потребама града или општине да би се регистровали у АПР-у.
Треба задржати минимум услова за такси-предузетника,како не би свако могао да се бави нашим послом
             Зашто такси комунална делатност?Одговара ли то нама, или не одговара диспечерима?
Знате ли да је сада 800 људи добило на уставном суду право да добије такси дозволу,а у новембру прошле године их је било 387?Kako?Шта ће бити ако и они добију дозволу, колико ће мање посла бити за нас,а и овако кубуримо са порезом и ратама за кола. Колико још нових таксиста, и докле?Комунална делатност то решава.
     Знате ли да уколико постанемо комунална делатност, може да се укине попуст јер ће град морати да одреди комуналну  цену за нашу делатност,а ако је испод економске, мораће да нас и субвенционише. Такође, постоји законска могућност да се одреди број такси-предузетника према потребама града, и на тај начин спречи излазак нових таксиста.
           1. Шта ми можемо да изгубимо, ако постанемо комунална делатност?И сада град одлучује о нама, али не може да утиче на цену и попусте које нам диспечери приређују, на број таксиста јер нема законске услове. Ако постанемо комунална делатност, та два питања се решавају. Уз  принципа које смо усвојили, и јединство такси-предузетника, моћи ћемо да живимо од такси делатности, зауставићемо ово пропадање које је неминовно ако се ништа не промени. Плаше нас разним теоријама, а у ствари, град и сада одлучује о нашим судбинама, с тим, ако постанемо комунална делатност мораће и да води рачуна о нама,јер ћемо бити јавни сервис.
        2. Како ће се комунална делатност одразити на диспечере?Неће бити попуста, неће издавати табле, неће имати неограничен број нових таксиста да им наплаћују смене, мораће нама да  дају попусте на смене!Уколико постанемо комунална делатност, постајемо делатност од општег значаја, где ће града морати да води рачуна о нама као делу  јавног сервиса. Прича се да ће град направити свој радио центар, можда то плаши  диспечере..
            До сада, СИТАБ је за 10 месеци постојања покренуо питања која се тичу нашег опстанка:
1. Обуставио усвајање предлога  Закона којим би правна лица могла да запошљавају возаче, који је био усвојен
2. Покренуо давање попуста на гориво, први је увео 6 дин по литри. Попуст је било битно покренути.....
3. Покренуо питање укидања попуста, и он ће бити укинут по хитном попусту а и по новом Закону.
4. Учествовао у штрајку, и први пут смо добили орочене захтеве, и покренули израду Закона о такси превозу.
5. Диспечери нас избацили из њихове радне групе. Велики успех за нас, радимо без њиховог утицаја.
6. Покренуо питање укидања акциза на гориво за такси-предузетнике, 300 л месечно.Радимо и дање на томе.
7. По пријави СИТАБ-а Low cost такси је укинут. Да ми нисмо поднели пријаву, он би и даље радио.
8. Једини дао конкретне предлоге за израду Закона о такси превозу који иду у корист такси-предузетника
9. Дао предлоге као основу за такси комуналну делатност. Такси је ушао  у нацрт Закона о комуналној делатности, и ми желимо да се зна наш став по којим принципима можемо у комуналну делатност, не да неко донесе решење које нам не одговара, па после буде касно. Бавимо се узроцима, а не последицама.
10. Покренули смо питање гашења синдиката такси-возача Независност,због односа према СИТАБ-у, и утицаја који се врши на њих. Такође,Синдикат не може да заступа такси-предузетнике већ такси-возаче,тј. лица која имају статус запосленог. Ми смо самозапослени такси-предузетници. Нас су лоше заступали, већ 12 година...
11.У Крагујевцу је основан СИТАК, који подржава СИТАБ у нашим напорима да заштитимо свој посао.
12.Поднели смо захтев да сви са првом лукс категоријом возила могу да раде на Аеродрому, у складу са Законом и  Одлуком о ауто такси превозу,а не да се селекција врши по приватном избору, јер  ЈАТ није приватно власништ.
       Како нас други заступају, видели сте до појаве СИТАБ-а. Ми покрећемо многа питања, а решења нам оспоравају, отежавају, захваљујући појединцима којима наше залагање не одговара. Знате ко су, измишљају за  нас свашта и лажу, а о нашим дописима  и програму не смеју ништа јавно да кажу. Част изузецима...
ПОЗИВАМО СВЕ ТАКСИ-ПРЕДУЗЕТНИКЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ, КАКО БИ САМИ СЕБИ ПОМОГЛИ.
      СИТАБ окупља искључиво такси-предузетнике Београда, немамо сукоб интереса када представљамо сами себе, без утицаја било кога, све за шта се залажемо и све наше дописе не кријемо, можете их прочитати на нашем сајту  WWW.SITAB.RS .Састанци су сваког понедељка, у 20 часова ул. Мурска 14,  СИТАБ-а моб:063/853-5464  mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.      Дођите, урадите нешто сами  за себе.