SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Podnesak


Pitanja i predlozi članova Sidikata taksista Beograda u osnivanju, u vezi Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o taksi prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Obraćamo se Gradu kao našem poslodavcu u vezi  zakonskih predloga Radne grupe koja se tiču taksi prevoza .Ciljevi predloga radne grupe bi trebalo da ispunjavaju sledeće osnovne uslove:

•    uvođenja kvalitetnih licenci za taksi preduzetnike
•    smanjenja broja taksista sa sadašnjih 7600 na 5000, uz pravilo JEDNA LICENCA=JEDAN TAKSI PREDUZETNIK +JEDNO VOZILO. Zapošljavanjem više vozaca po vozilu gubi se svaki smisao izmene Zakona o taksi prevozu, jer se time ne smanjuje broj vozila na ulici, vec naprotiv povećava
•    stvaranje ekonomskih uslova za obavljanje taksi delatnosti.
•    stvaranje zakonskih uslova za kaznjavanje  neregularnih taksista

Kao takvi, predlozi bi trebali da idu u korist taksi-preduzetnika koji su izmirili svoje obaveze i ispunili normu Euro 3 po zahtevu grada i na osnovu odluka o auto-taksi prevozu.


U radnoj verziji Predloga od 24.03.2009. godine, pojavljuju se određene nelogičnosti koje dovode u pitanje smisao iznetih predloga pa vam zbog toga postavljamo sledeća pitanja:

1.Zašto je u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju predvidjena mogućnost da pravna lica mogu da dobiju licence i zapošljavaju vozače?

. Naime u članu 36v Predlog ostavlja mogućnost da pravna lica na licenciranim vozilima zapošljavaju vozače koji poseduju treći stepen stručne spreme, vozačku dozvolu B kategorije i lekarsko uverenje.
Takav predlog ne ne ide u korist ni gradu ni taksi-preduzetnicima vec samo pravnim licima, iz sledećih  razloga:

•    osnovni razlog je otvorena mogućnost da pravna lica zapošljavaju  više vozača po vozilu, pa će usled toga jedno vozilo provoditi i 3 smene na ulicama, čime se efekat mere smanjenja broja taksi vozila na 5000 u gradu Beogradu  anulira, vise vozača znači više vozila na ulici
•    postojeći taksisti su ovakvom odredbom na velikoj šteti jer će im mogućnost zarade biti umanjena i onemogućeno vraćanje uloženog u kupovinu vozila sa EURO 3 motorima.
•    Uvodjenje takvih vozača, bez ispita poznavanja grada i radnog iskustva ugrožava se bezbednost putnika i obezvređuje dosadašnji rad grada na profesionalizaciji taksi vozača i važećih kriterijuma  koja važe za lica obavljaju taksi deletnost

Ovakva mogućnost ne ide u prilog ispunjavanja osnovnih uslova koje bi ponudjeni predlozi trebalo da ispune, a to je smanjenje broja vozila na 5000 čime bi se stvorili uslovi za ekonomsko obavljanje taksi delatnosti u Beogradu.Davanje takve mogućnosti pravnim licima obezvredjuje se sam smisao ponudjenih predloga.

2.Potrebno je uvodjenje licence za pravna lica za predaju vožnji preko  radio stanica taksi preduzetnicima kao njihove osnovne delatnosti  i postavljanje njihovog rada u zakonske okvire.

Mislimo da zakonski treba urediti i poslovanje prduzeća i udruženja čija bi osnovna delatnost kao i do sada bila predaja vožnji preko radio centra zainteresovanim preduzetnicima.
Na taj nacin bi se rad pravnih lica sveo na izdavanje radio stanica preduzetnicima sto bi im kao i sada predstavljalo osnovnu delatanost,čime se ne bi povecavao broj vozila i vozaca na ulici i kako  bi se  uveo red u poslovanje pravnih lica Naglašavamo da sticanje ovakve licence za radio stanice ne bi trebalo omogućiti bilo kojem pravnom licu.
Trenutno postoje pravna lica, preduzeća i udruženja koja svoje radio stanice izdaju divljim taksistima koji im plaćaju smene i primaju vožnje.Uvodjenje Licenci bi omogućilo sankcionisanje takvih pojava, za koje bi u tim slučajevima trebalo zabraniti rad takvim taksi asocijacijama..

KONKRETNO:Postoje dve prekrsajne prijave protiv divljih taksista od 22.06.2009.godine u vremenu 22.30 časova, kada su na Trgu Republike zaustavljna vozila sa krovnom oznakom  Alfa i Gold taksija opremljena radio stanicom i kviskom.
Takvo ponašanje bi u ovakvim slučajevima trebalo sankcionisati oduzimanjem Licence za pravna lica, i na taj način njihovo poslovanje dovesti u red.U dosadasnjim predlozima nema sankcija prema udruzenju-preduzeću-pravnom licu za tu pojavu.

3.Kako  predlozena licenca za taksi preduzetnike ide u korist preduzetnika, i koja je svrha  predlozenih licence obzirom da ne ispunjavaju osnovne uslove?

Smatramo da je pravedno i jedino ispravno rešenje da preduzetnici koji su se zadužili da ispune zahteve gradske uredbe o ispunjenju norme EURO 3 i izmirili porez u ovim teškim vremenima, treba da dobiju kvalitetne licence i to:

•    licenca za jednog vozača i njegovo vozilo;
•    licenca se izdaje  trajno
•    liceneca se izdaje besplatno
•    licenca može da bude preneta samo na jedno lice koje ispunjava uslove za bavljenje taksi prevozom u skladu sa propisima koji vaze za taksi-preduzetnike;
•    licenca može biti prodata (licu koje ispunjava uslove za obavljanje taksi delatnosti u skladu sa  propisima koji vaze za preduzetnike);
•    izmeniti član 36đ stav 5 u Predlogu koji se odnosi na prestanak važenja licence i uvesti bodovanja na osnovu težine prekršaja .Mislimo da je takva odredba prestroga, pogotovu za manje prekrsaje , ali da treba sankcionisati veće naplate i sl..
•    izdavanje nove taksi licence licima koja su ispunili sve zakonske odredbe koje vaze za preduzetnike, uz uslov da imaju otkupljene dve licence, cime bi se smanjio broj taksista

Predlog: Izdavanje kvalitetnih licenci isključivo postojećim taksi-preduzetnicima i to po modelu JEDNA LICENCA=JEDAN TAKSI PREDUZETNIK +JEDNO VOZILO, na koji način neće doći do povećanja broja vozila na ulici.
Iskoristiti Zagrebački model licenciranja taksi vozila gde je za par godina broj taksista sa 1500 sveden na 1050.

4.Borba protiv neregularnih taksista i sta grad i Inspekcija radi po tom pitanju ?

Svedoci smo velikog broja divljih taksista na ulici, koji nam predstavljaju veliki problem i nelojalnu konkurenciju,nadamo se da predlozi radne grupe nece ostavljati mogucnost te pojave.
Uzimajuci u obzir podatak  da je Inspekcije napisala 288 prijava za period od 15 decembra prosle godine do kraja juna,(sto znaci malo vise od jedne prijave dnevno) a imajuci u vidu da je svakodnevno na ulici oko oko 2000-3000 neregularnih taksista koje svakodnevno vidjamo, smatramo da je dosadasnji  rad Inspekcije  simboličan i da se ne vodi dovoljno efikasna borba protiv divljaka, sto je osnovni razlog zbog čega kao posledicu imamo ovoliki broj divljaka na ulici.

Pitanja koja se postavljaju a ticu se dosadašnjeg rada Inspekcije:

1.Zasto Inspekcija prilikom pisanja prekrsajne prijave divljaku  ne oduzima kviska i krovnu oznaku za koju divlji taksista nema ovlašćenja?Formalno-pravno   to je neovlasćeno korisćenje krovne oznake i kviska sto predstavlja lažno predstavljanje i  isticanje oznaka koja su ukradena. Vlasnici krovnih oznaka su grad,preduzeća i udruženja, i te krovne se moraju vratiti vlasniku.Trenutno, prijava se napise a divljak nastavi da radi.
2.Sta se trenutno  preduzima protiv udruzenja koja izdaju radio stanice divljim taksistima, i da li je predlog odluka sankcionisao i tu pojavu?

KONKRETNO:Postoje dve prekrsajne prijave protiv divljih taksista od 22.06.2009.godine u vremenu 22.30 časova, kada su na Trgu Republike zaustavljna vozila sa krovnom oznakom  Alfa i Gold taksija opremljena radio stanicom i kviskom.Da li je inspekcija podnela prijavu protiv tih udruzenja i koliko takvih slucajeva ima?
Mislimo da takva udruzenja treba najostrije sankcionisati i oduzeti im dozvolu za rad.U tom delu Licenca za pravna lica,prduzeća i udruzenja bi imala pun smisao
3.Rad i rezultati rada Inspekcije treba da budu javni, kako bi svi imali uvid u njihove rezultate rada, uz tacnu statistiku koliko je vozila kontrolisano, iz kojih udruzenja i koje su nepravilnosti uočene.

Treba dati mogucnost da ovlašćeni  predstavnici taksi udruzenja zajedno sa policijom i Inspekcijom  vrše kontrolu taksi vozila, čime bi rad Inspekcije bio javan i kako bi  taksi-preduzetnici na taj način doprineli i pomogli suzbijanju takve pojave.Trenutna situacija je tako loša da divlji taksisti stoje na taksi stanicama sa regularnim taksistima, sa krovnim oznakama i kviskom koji dodeljuje grad, jer mi vise ne možemo da znamo ko je divljak koliko ih ima!

5.Zašto Predlog ne predviđa uvođenje jedinstvene - ekonomske cene taksi prevoza koju bi određivao nadležni organ lokalne samouprave (u našem slučaju organa Grada Beograda) na koju udruženja neće moći da daju neekonomske popuste

Jedinstven je stav članova foruma da zteba ukiniti i onemogućiti  davanje popusta u taksi prevozu. Davanje popusta ima smisla ukoliko se popust odnosi na odricanje dela profita ili zarade koja ostaje  kada se odbiju svi troskovi.U danasnjoj situaciji kada je od septembra  gorivo poskupelo sa 52 na
101 RSD i  kada je Euro skočio sa 75 na 95 RSD, ne postoji ni jedna realna mogućnost za davanje popusta.Popust je uslovljen ponašanjem pojedinih taksi udruženja koja se na taj način bore za opstanak stvarajući nelojalnu konkurenciju neekonomskim popustima na štetu taksi preduzetnika i putnika, jer onemogućavanjem zarade dovodi se u pitanje održavanje vozila i ulaganje u  novi auto.
Smatramo da udruženja treba da se bore na drugi način, kvalitetom usluge i odnosom prema strankama prevashodno. Danas smo primorani da se borimo sa  popustima, po kojima taksisti voze trošeći amortizaciju do prvog većeg kvara, nakon čega prestaju da obavljaju delatnost.

Neke od prednosti odredjivanja jedinstvene cene taksi prevoza su sledeci
•        Taksi preduzetnicima će biti omogućena mogućnost zarade, ulaganja u održavanje vozila, pokrivanja troskova amortizacije i kupovine kvalitetnijeg vozila, što će podići kvalitet usluga taksi prevoza čime će se  omogućiti  ekonomska isplativost taksisranja po kojoj ce taksista moci da ispuni norme koje je Grad propisao (euro 3-4, starost vozila i ostalo).
•        Preduzeća i udruženja će se boriti kvalitetom usluga i boljom organizacijom, a ne popustima                   koji idu na račun taksi preduzetnika
•        Stranka će uvek znati koliko kosta voznja na odredjenoj relaciji, cime ce se spreciti nezeljene pojave naplacivanja veće cene taksi prevoza
Ovde se nece raditi o monopolu,jer ce grad utvrditi cenu javnog prevoza u taksi delatnosti,isto kao sto je ucinio u linijskom prevozu.
Predlog: uvesti sistem ekonomske cene taksi prevoza koju bi periodično određivao nadležni organ lokalne samouprave (npr. Grad Beograd), koji ce vaziti za sva udruzenja i na koje nece imati mogucnost davanja popusta.
Napomena:U prilogu 1.Troskovi prevoza nalazi se kalkulacija troškova taksi prevoza koja jasno ukazuje da u današnjim uslovima nema ekonomske opravdanosti davanja popusta

6.Zašto predlozi  ne rešavaju  pitanje  obavljanje taksi delatnosti kao dopunske delatnosti i rada penzionera?

Licence ne treba izdavati licima kojima je taksi delatnost dopunsko zanimanje kao ni penzionerima, (penzioner koji je ostvario penziju ima odredjena primanja i prava kao penzioner, pa se postavlja pitanje kako penzionisao lice moze da se bavi taksiranjem?)
.Razloga ima vise:
- nije dobro da neko radi puno radno vreme (ili pojedinci i duže) u nekom preduzeću pa da zatim sednu za volan i da prevoze putnike i predstavljaju grad.
- profesionalizacija taksi delatnosti
-smanjenje  broja  vozila na ulici

7.Šta je do sada uređeno u skladu sa prethodnom Odukom o taksi prevozu?

8.Sta je predvidjeno sa taksistima koji nisu ispunili normu Euro3 i koji nisu izmirili porez?

9.Ko su članovi Radne grupe, ko su  predstavnici taksista u Radnoj grupi, koga oni predstavljaju i kako su izabrani,?
Obzirom da su predlozi koje je uradila radna grupa urađeni u prisustvu nasih predstavnika, postavlja se pitanje sta su oni uradili za zastitu naših interesa, kako su obavestili o svom radu svoje predlagače obzirom da većina taksista ne zna i nije obaveštena o radu radne grupe.
Takodje bi zeleli da se na sledecoj radnoj grupi svi članovi radne grupe upoznaju sa nasim predlozima i da se potom  izjasne po našem dopisu, kako bi i mi bili upoznati sa njihovim stavom po nasim predlozima i pitanjima.

Mislimo da treba napraviti novu Radnu grupu koju bi sačinjavali isključivo predstavnici taksi-preduzetnika, jer se o njihovom budućem statusu i radi, zar ne?
Takođe, želimo da postavimo još par pitanja:

1. Ko je inicirao predloge koji su izašli ispred Radne grupe?Ozirom da se dosadašnji članovi Radne grupe ograđuju od njih, zanima nas ko je davao takve predloge.Postoje li zapisnici sa sastanaka radne grupe?Možemo li dobiti overene Predloge radne grupe?.
2. Nagoveštava se uvođenje fiskalizacije u taksi prevoz.Obzirom da se protivimo fiskalizaciji kao nepotrebnoj, tražimo da se takvo pitanje postavi pred novoformiranu Radnu grupu, kako bi se čuo  stav predstavnika taksi preduzetnika po tom pitanju. U saznanju smo da fiskalizacija nije uvedena ni za advokate zbog zakonskih odredaba, pa želimo da se isti primer koristi i u našem slučaju.
3. Želimo da se pokrene pitanje jedinstvene cene taksi prevoza bez prava na popust, jer sadašnje stanje na onemogućava ekonomsku isplativost taksi-preduzetništva, a samo ne postojanje jedinstojanje jedinstvene cene uzrokuje pojavu zloupotrebe ce ne prevoza, kako u većoj naplati, tako i u davanju popusta  na vožnju po nejasnim kalkulacijama prilikom naplate (zaštićena cena, start,  i sl.).Popust se  u ovim slučajevima koristi isključivo u marketinške svrhe.

Jedinstvena cena bi sa te strane sprečila takve pojave, korisnici usluga taksi prevoza bi bili sigurni u cenu taksi prevoza, i na taj način bi se uveo red u naplati usluga taksi prevoza.

Molimo Vas da na sva pitanja koja smo vam postavili dobijemo odgovor u pisanoj formi od Vas ili predstavnika grada, kako bi vaše odgovore mogli da u pisanoj formi i prezentujemo taksi –preduzetnicima koje predstavljamo.

Vaš odgovor možeti poslati i na našu e-mail adresu.


Sindikat taksista Beograda u osnivanju
Predsednik Vlado Bulatović

_______________________
Ul. Murska 14
Tel 063/8535 464
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.      www.sitab.rs